Anka Sielska (b. 1978 in Katowice, Poland) – photographer, animator of culture (founder of Culture of Image Foundation). Graduate of the Institute of Creative Photography in Opava (Czech Republic) and Academy of Fine Arts in Katowice, where she conducts classes in narration in photography and photo books edition. She works with private stories, amateur photographs and mementos from photo shops. Anka Sielska also deals with artistic photography and co-implements multimedia projects. She holds scholarships of the Ministry of Culture and National Heritage and the Marshal of Silesian Voivodeship. dealing with activities for the development and promotion of photography.
Anka Sielska (ur. 1978 w Katowicach) – fotografka, animatorka kultury (założycielka Fundacji Kultura Obrazu). Absolwentka Instytutu Fotografii Kreatywnej w Opawie (Czechy) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia z narracji w fotografii oraz edycji książek fotograficznych. Pracuje
z prywatnymi historiami, zdjęciami amatorskimi oraz pamiątkami z zakładów fotograficznych. Zajmuje się także fotografią artystyczną oraz współrealizuje projekty multimedialne. Jest stypendystką MKiDN oraz Marszałka Województwa Śląskiego.
Back to Top