Grandmother Spider is a title of an essay by Rebecca Solnit from the collection "Men Explain Things to Me", which refers to women’s inexistence in history, genealogy and human rights. According to Solnit, the consistence – of patriarchate, bloodline, story – is achieved by means of erasure and exclusion. In many cultures, a wedding is often a diametrical turn in a woman’s biography and leads to the legal suspension of a woman’s existence.
Babka Pająk to tytuł eseju Rebecci Solnit, ze zbioru „Mężczyźni objaśniają mi świat”, dotyczący kobiecego nieistnienia w historii, genealogii czy prawach człowieka. Według Solnit spójność – patriarchatu, rodowodu, opowieści – osiąga się za pomocą wymazywania i wykluczenia. W wielu kulturach, moment zaślubin oznacza często diametralny zwrot w kobiecej biografii i prowadzi do zawieszenia prawnego istnienia kobiety.
Back to Top