"After April the 7", is a project about how the birth of a child changes everything, including sensitivity, the space and looking at the world.
PL „After April the 7” to projekt o tym, jak narodziny dziecka zmieniają wszystko, w tym wrażliwość, przestrzeń i patrzenie na świat.


Back to Top