In November 2017, on the initiative of the FotoBzik Photography Association in Kraków, in collaboration with the Culture of
Image Foundation, the Academy of Fine Arts in Katowice hosted the 2nd National Photography Conference “Seeing Yourself”. The
title of the event and this publication refers to the considerations of Nicholas Mirzoeff, included in his book How to See The World, especially those related to the phenomenon of selfie as the most democratic incarnation of self-portrait. 
The conference sought to exchange knowledge and opinions on the topics connected with the title seeing yourself, mostly in the context of contemporary photography. 
The meeting was of a scientific and interdisciplinary character, and the invited experts represented various fields of science and art. This enabled integration of the photography circles and popularization of photography, facilitating development of the discipline in the academic environment as well as the possibility of polemics among experts, young researchers and other participants, unconnected with the academic community. 
As soon as abstracts were sent in, it became apparent that the notion of selfie requires a broader perspective and including to-pics such as self-portrait, autobiographical photography and photo therapy.
The presented publication Seeing Yourself. Selfie. Self-Portrait. Therapy is mainly an invitation to discussion about contemporary
visual culture and the methods we can use to study it.
SCHOLARLY EDITING: Anka Sielska, Malgorzata Szandala
EDITING: Lukasz Kacperczyk (redaktornia.com)
POLISH PROOFREADING: Redaktornia.com
LAYOUT: Roman Kaczmarczyk
ENGLISH TRANSLATION: Alicja Gorgon
PUBLISHER: Academy of Fine Arts in Katowice

W listopadzie 2017 r. z inicjatywy krakowskiego Stowarzyszenie Fotograficznego FotoBzik we współpracy z Fundacją Kultura Obrazu w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach odbyła się II Ogólnopolska Fotograficzna Konferencja Naukowa „Widzenie
siebie”. Tytuł konferencji oraz publikacji nawiązuje do rozważań Nicholasa Mirzoeffa, zawartych w książce Jak zobaczyć świat,
zwłaszcza tych dotyczących zjawiska selfie jako najbardziej demokratycznego wcielenia autoportretu.
Celem konferencji była wymiana wiedzy i poglądów na tematy dotyczące tytułowego zagadnienia widzenia siebie, szczególnie
w kontekście fotografii współczesnej.
Spotkanie miało charakter naukowy i interdyscyplinarny, a do udziału w nim zostały zaproszone autorytety z różnych dziedzin
nauki i sztuki. Pozwoliło to na integrację środowiska fotograficznego oraz popularyzację fotografii, wpływającą na rozwój dziedziny w kręgach akademickich, jak również możliwość polemiki pomiędzy ekspertami i młodymi badaczami a uczestnikami niezwiązanymi ze środowiskiem akademickim.
Już na etapie zgłaszania referatów okazało się, że zagadnienie selfie wymaga szerszego spojrzenia i uzupełnienia o tematy takie
jak autoportret, fotografia autobiograficzna czy fotografoterapia. Publikacja Widzenie siebie. Selfie. Autoportret. Terapia, którą Państwu przedstawiamy, stanowi przede wszystkim zaproszenie do dyskusji na temat współczesnej kultury wizualnej oraz metod jej badania.
Back to Top